О ГЕПС-у

 

Почетак деведесетих. Седимо над отвореним фотомонографијама Србије и Београд на длану. Нас једанаест. Малопре смо се чули са нашима у Србији. Ми у Свету, они у Србији. Они у Свету, ми су Србији. Сви у Србији, сви у Свету, неки у Србији неки у Свету. Свеједно, али заједно. Сакупљачи полена и чувари пламена. Ко је шта? Свеједно и како-кад. За нас нема живота без исконског пламена, Бога ми ни без полена. Стално се чујемо са нашима у Србији. Не већамо, али одлучујемо. Разумемо се ми. Биће. Не знамо му име, али знамо да ће га бити.

ГЕПС, Почетак двехиљадитих. Настао је од нас, који смо студирали, докторирали, предавали, радили, стварали и бавили се спортом у свету и нас, који смо струком, науком и срцем, у Србији очували универзитете, болнице, фабрике, галерије и клубове. И полен и пламен. Ко полен, а ко пламен? Па, како нам и када западне. Али, и једно и друго. Заједно.

ГЕПС:

• је организација која окупља стручне и интелектуалне потенцијале Србије, српског народа, пријатеље и партнере српског народа.
• је настао као израз потреба и одговор на изазове и прилике које се пружају Србији и српском народу.
• представља израз тежњи за постизањем јединства нашег народа у, за сваки народ виталним областима; духовности, науци, образовању, привреди, здравству, култури и спорту.
• је организација посвећена интегрисању целокупног продуктивног бића Србије и српског народа и то кроз: - стварању свести и база података о потенцијалима Србије и српскога народа - стварање свести и база података о могућностима коришћења тих потенцијала - изналажење конкретних начина и предузимање активности за остварење циљева.
• омогућава Србији и српском народу јединствен, стручно координиран и равноправан наступ на светском тржишту пројеката, конкурса, спонзорстава и донација.
• кроз различите програме, пројекте, стручну и логистичу подршку своје стручне потенцијале ставља у службу опоравка постојеће и заживљавања нове привреде.
• омогућава координиран излазак научно-истраживачких, образовних, привредних и спортских организација на међународну сцену.
• је својим формирањем и радом створио предуслове за координирано упућивање младог нараштаја на научна, пословна, културна и спортска усавршавања и, још важније, бригу за њихово укључивање у српски интелектуални корпус.
• врши координацију активности трансфера технологија у научно-истраживачком раду и образовању.
• организује домаће и међународне скупове и посете делегација из области свога рада.
• претставља информатички моћну организацију која пружа логистичку подршку свим својим активностима

ВИЗИЈА

ГЕПС-а истоветна је визији свих добронамерних Срба и грађана Србије. Она стаје у две речи: Просперитетна Србија.

МИСИЈА:

ГЕПС је носилац духовног, друштвеног, образовног, научног, привредног, технолошког, културног и спортског развоја Србије и српског народа.

ЦИЉ ГЕПС-а:

Стварање јединственог корпуса који би имао водећу улогу у реформи и јачању Србије и позиционирању на међународној сцени у складу са њеним потенцијалима.

ВРЕДНОСТИ

ГЕПС:

• је посвећен просперитету Србије и српскога народа
• извориште својих идеја и настојања налази у духовности и традицији српског народа и сматра их својим најузвишенијим вредностима
• демократију сматра предусловом националног просперитета
• подстиче сарадњу српскога народа са свим осталим народима
• ствара услове да се талентованом нараштају обезбеде услови за неометан напредак до самог врха
• подстиче толеранцију и осуђује дискриминацију сваке врсте

МАСКОТА ГЕПС-а: Пчела

Ми нисмо лавови, ни тигрови, орлови или соколови. Ми смо пчеле, јер оне су:
- Вредне, паметне и изнад свега имају резултате
- Раде тимски
- Одлазе на разне цветове, сакупљају сокове, али се увек враћају матици
- Ако је матица угрожена жртвују се до самоуништења

 

 

О досадашњим резултатима:


1. Створили смо Мрежу Србије са више хиљада професора, истраживача, пословних људи, лекара, правника, уметника и врхунских спортиста, који живе и раде широм света.
2. Ову мрежу чинимо нераскидивим делом српског продуктивног корпуса, повезујући наше људе на пословном, академско-истраживачком, културном, спортском и друштвеном плану.
3. Утемељили смо Српски виртуални универзитет. ГЕПС је први организовао одбрану магистарског рада на даљину; у телеконференсинг центру British Councila у Београду, кандидаткиња је пред комисијом Новосадског Универзитета и српским професором који се налазио на свом, Беркли Универзитету у Калифорнији, успешно одбранила магистарски рад. Овиме, границе српског академско-истраживачког простора су са обриса наше земље проширене на читав свет, а наши професори и истраживачи у свету постали део домаћег академско-истраживачког корпуса.
4. Створили смо оквире Српске виртуалне пословне мреже, организовали телеконференсинг сесију са Светском банком.
5. Организовали смо скупове посвећене обједињавању потенцијала, а посебно академско-истраживачких ресурса, које је посетило преко 5000 људи.
6. На трибинама, скуповима и кроз медије обраћали смо се нашим сународницима и грађанима, са њима делећи наше струке и ставове.
7. Наши стручњаци радили су и раде на великом броју пројеката из различитих области
8. Као део активности обједињавања српског корпуса, део смо великог пројекта Историја српске дијаспоре.
9. Покретачи смо иницијативе за оснивање Дијаспора центара при регионалним привредним коморама, који треба да помогне постојећим и охрабри нове улагаче интелектуалног, друштвеног и финансијског капитала у Србију.
10. Помогли смо великом броју повратника из иностранства при запошљавању и аклиматизацији у земљи.
11. Помогли смо великом броју младих људи у избору институција у свету и одласку на научна, стручна, уметничка и спортска усавршавања.
12. Организовали смо концерте наших успешних уметника.

КО ЧИНИ ГЕПС:

Врсни професори  и научници српских и светских универзитета, успешни привредници и угледни уметници, вредни пољопривредници и искусни (активни и пензионисани) стручњаци, истакнути публицисти и талентовани студенти, ујединили су своје снаге и знање да би остварили визију покрета – да би допринели стварању просперитетне Србије, која је прави дом за све своје грађане и истинска матица за све Србе света

Curriculum vitae:

 

 Издвајамо

 Издвајамо